KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal Toplu Katalog

DPT tarafından oluşturulan ve 28.07.2006 tarih, 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Toplumu Stratejisi eylem planında yer alan "Ulusal Toplu Katalog Projesi" nin sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir. Bu proje Bakanlık içerisinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülmektedir.

Bu kapsamda sisteme aktarılan kütüphanelerin toplu katalog kayıtlarına aşağıdaki adresten erişilebilir.
http://www.toplukatalog.gov.tr/