KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat

 Kütüphaneler  ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile İlgili Mevzuat

 

(Aşağıda yer alan mevzuat sayfaları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Kanunlar

 

Tüzükler

 

Bakanlar Kurulu Kararları

 

Yönetmelikler

 

Yönergeler

 

Genelgeler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat