KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Danışma Kurulları

    Yayın çalışmaları, Bakanlık makamının onayı ile oluşturulan Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu ile yürütülmektedir.

     Değişik konular göz önüne alınarak kurulan Yayın Danışma Kurullarında, kendi sahasında uzmanlığı ile tanınan sanatçı ve bilim adamları görev yapmaktadır.

     Kurul; gelen eser başvurularını değerlendirerek ve de ihtiyaç duyulan alanlarda ısmarlama yolu ile kitap hazırlatarak yayımlanacak eserleri Bakanlığa sunar. Tavsiye niteliğinde olan bu kararlar Bakanlık makamınca onaylandıktan sonra kesinlik kazanırlar.