KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Katalog Tarama

  Genel Müdürlüğümüze Bağlı Halk Kütüphanelerinde Katalog Taraması   KYGM'ye bağlı halk, bebek, çocuk, edebiyat-müze ve ihtisas kütüphanelerinde "Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi" kullanılmakta olup sisteme ulaşmak ve katalog taraması yapmak için tıklayınız.

Millî Kütüphane Katalog Taraması   Milli Kütüphane tarafından hazırlanan Kütüphane Otomasyon Sistemi KAŞİF üzerinden kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda yer alan makale künyeleri, yazma ve nadir eserlere ait bibliyografik künyeler üzerinden arama yapılabilmekte olup sisteme ulaşmak ve katalog taraması yapmak için tıklayınız.

TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog) Türkiye'deki Üniversite ve Araştırma Kütüphanelerinde Katalog TaramasıTO-KAT, Türkiye'deki farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerdeki materyallerin tek bir arayüzden taranabilmesini ve kayıt paylaşımını mümkün kılan bibliyografik bir veritabanıdır.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından oluşturulan ve 28.07.2006 tarih, 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan "Ulusal Toplu Katalog Projesi" nin sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir.

Bu proje Bakanlık içerisinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülmektedir.    

Ulusal Toplu Katalog web sitesine ulaşmak ve katalog taraması yapmak için tıklayınız.