KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVM Kütüphaneleri

Halk Kütüphanelerine Açılan Yeni Kapı: “AVM Kütüphaneleri”

AVM Kütüphaneleri.jpg

Kütüphaneler yüzyıllardır bilgi kaynaklarını ve kültürel mirasımızı koruyan, nesilden nesile aktaran ve insanların kullanımına sunarak bilgiye ulaşımı kolaylaştıran bir köprü görevi üstlenmişlerdir. Halk kütüphaneleri; dil, din, milliyet, cinsiyet, yaş, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere, toplumun ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel gelişimine yardımcı olan önemli alt-yapı kurumlarıdır.

Günümüzde kent kültürü ile tüketicinin buluştuğu mekânlar olan alışveriş merkezleri (AVM) ise mekânsal büyüklüğü, mimarisi ve çeşitliliği ile ortaya koyduğu cazibe, bu merkezlerin çok yönlü kullanımını artırmaktadır. AVM'ler artık günümüzde alışverişin ve ekonomik misyonun ötesinde, tüketim toplumunun yeni kentsel mekânı olarak giderek daha çok sosyal ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanıp bu şekilde vakit geçirilebilen rekreasyonel açık ve kapalı mekânların bir arada bulunduğu konsept haline dönüşmeye başlamıştır. Bakanlığımızca kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla toplum tarafından yoğun olarak kullanılan mekânlarda kütüphane açma çalışmalarının AVM'lere taşınmasının bu bakımdan yüksek bir katma değer yaratacağı değerlendirilmiştir.

 • AVM Kütüphanesi-Ankara Keçiören Nata Subayevleri.jpg
 • AVM Kütüphanesi-Ankara Mamak Nata Vega.jpg
 • AVM Kütüphanesi-Ankara Mamak Nata Vega2.jpg
 • AVM Kütüphanesi-Artvin Merkez Artrium.jpg
 • AVM Kütüphanesi-Eskişehir Tepebaşı Nata.jpg
 • AVM Kütüphanesi-İstanbul Kağıthane Axis.jpg
 • AVM Kütüphanesi-İstanbul Sancaktepe Rings.jpg
 • AVM Kütüphanesi-İstanbul Sultangazi Nata2.jpg
 • AVM Kütüphanesi-İstanbul Ümraniye Akyaka Park.jpg
 • AVM Kütüphanesi-Malatya Battalgazi MalatyaPark.jpg
AVM Kütüphaneleri

Halk kütüphanesi hizmetleri; toplumsal yaşamın, sosyolojik olay ve olguların, değişen şartlarla birlikte doğan gereksinimlerin sonucu olarak sürekli gelişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Bunun bir yansıması olarak yurt dışında da örneklerine rastladığımız AVM kütüphanelerinin hayata geçirilmesi için AVM yönetimleri ile görüşmeler yürütülmektedir. Yapılan bu görüşmeler neticesinde AVM içerisinde halk kütüphanesi hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla çeşitli AVM Yönetimleri ve İlçe Belediyeleri ile “güç birliği” yapılarak Bakanlığımıza tahsis edilen ortalama 200 - 300 m2 kullanım alanına sahip, konsept bir proje doğrultusunda kütüphane ruhuna uygun tefriş çalışmaları yapılan mekanlarda AVM Kütüphaneleri açılmaktadır.

Bakanlığımızca İlk olarak açılan;

 • Ankara Mamak'ta Nata Vega Outlet AVM ve Keçiören Subayevleri'nde Vega AVM,
 • İstanbul Ümraniye'de Akyaka Park AVM ve Sultangazi'de Nata İstanbul AVM,
 • Eskişehir Tepebaşı'nda Vega Outlet AVM,
 • Malatya Battalgazi'de Malatya Park AVM kütüphanelerinı

Sonrasında

 • İstanbul Kağıthane'de İstanbul Axis AVM Kütüphanesi
 • İstanbul Sancaktepe'de İstanbul Rings AVM Kütüphanesi ve
 • Artvin Merkez'de Artrium AVM Çocuk Kütüphanesi izlemiştir.

Bu kütüphaneler sayesinde;

 • Her halk kütüphanesinde olduğu gibi her yaş grubuna uygun çeşitli kitap, dergi gibi materyaller kullanıcı hizmetine sunulmaktadır.
 • Kütüphane kullanıcıları kitap, gazete, dergi gibi yayınları kütüphane içerisinde okuyabileceği gibi ücretsiz olarak 15 gün süreyle ödünç alabilmektedir.
 • Kütüphane kullanıcılarına bilgisayar kullanma olanağı sunulmaktadır.
 • AVM’leri kullanan vatandaşlarımız için aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebileceği alanlar kazandırılmaktadır.
 • Kütüphane kullanımı ve kütüphane faaliyetlerinin tanıtımı yapılmaktadır.
 • Kütüphaneler ile AVM’lerde yer alan işletmeler ile iş birliği yapılarak çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.
 • AVM’lerde halk kütüphanelerinin açılmasıyla hem AVM'ler sosyal sorumluluklarını yerine getirmekte hem de kütüphane kullanımı sayesinde okuma kültürü ve alışkanlığının yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. (Günümüz tabiri ile “kazan kazan”)

Kültür Bakanlığı - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) olarak geliştirilen bu yeni anlayış ile AVM’ler haricinde halk kütüphanesi hizmetlerinin her alanda verilmesi amacıyla toplumun yoğun olarak kullandığı havalimanı, tren garı gibi mekânlarda da kütüphane açma çalışmalarımız devam etmektedir.

 

İlgili Yazılar