KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneler

türkiye kütüphaneler haritası4.jpg

Kütüphane Sayılarının İllere Dağılımı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz, etkin kütüphane projesi ve yaşayan kütüphaneler anlayışı çerçevesinde, erişim olanakların artırılarak kütüphane hizmetlerinin çağdaş düzeyde sunulması amacıyla AVM, gar ve ceza infaz kurumları da dahil olmak üzere yeni kütüphaneler açılması, hizmet mekanlarının iyileştirilmesi, yeni nesil kütüphane binalarının yapılması ve yerel işbirliği çalışmalarına devam etmektedir.

Söz konusu faaliyetler yanında bebek ve çocuk kütüphaneleri, belirli alanlarda ihtisas özelliği taşıyan kütüphaneler, millet kıraathanesi oluşumları ve ek mesai saatleri sayesinde hizmet seviyesinde artış sağlanması amaçlanmaktadır.

81 ile 81 gezici kütüphane aracı ve kütüphanesi bulunmayan ilçe kalmaması diğer öncelikli hedeflerimizdir.

2021 yıl sonu itibarıyla 120'si geçici kapalı olmak üzere 1.252 halk kütüphanesi hizmet vermektedir. Kütüphanelerimize ait adres, telefon numarası, internet sitesi ve eposta adresi ve faaliyet durumu bilgilerini http://earsiv.gov.tr/Kutuphane-Listesi.aspx sitemizden öğrenebilirsiniz.