KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rami Kışlası Kütüphanesi

Türkiye'nin En Büyük Kütüphanesi İstanbul Rami Kışlasında

250 yılı aşkın bir tarihi olan İstanbul Rami Kışlasının kütüphane olarak yapılandırılması fikri “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” çalışmalarına dayanmaktadır. Türkiye’nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekân olması amacıyla 3 etap halinde projelendirilen Rami Kışlasının yenilenmesi işinde, aslına uygun restorasyon çalışmaları, renovasyon (yenileme) uygulaması ve yeni inşa faaliyetleri bir arada yürütülmektedir. 2022 sonunda hizmete açılması beklenen Rami Kütüphanesinin yaşayan kütüphaneler konseptine uygun en büyük kütüphane olması beklenmektedir.

Bünyesinde bebek ve çocuk kütüphanesi, dijital kütüphane, gençlik kütüphanesi, ihtisas kütüphaneleri ile yetişkin kütüphanesi birimi bulunan Rami Kışlası Kütüphanesinde 5 müdür yardımcılığı altında toplam 21 birim bulunmaktadır. Modern kütüphanecilik hizmetinin sunulması amacı ile Rami Kütüphanesinde 24 saat açık serbest çalışma ve okuma salonları, bebek ve çocuk bölümü, engelli bölümü, grup ve bireysel çalışma salonları ile kitap ve kitap dışı materyal ve dijital kaynaklar düşünülmüştür. Rami İstanbul Kütüphanesinin orta alanı millet bahçesi olarak düzenlenmiş olup amfiler, okuma alanları, sahneler, çocuk oyun alanları, serbest etkinlik bölgesi, ortak çalışma alanları, sergi alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolu tasarlanmıştır.

Rami Kışlası yerleşkesi içerisinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi hizmet birimleri ve depoları, Derleme Müdürlüğü hizmet alanları ile yaşam alanları (cami, mescit ve çocuk bakım odası, vb) da mevcuttur. Rami Kütüphanesi kampüs şeklinde yapılandırması içinde Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Bilim Kurulu öncülüğünde Atatürk Araştırmaları İhtisas kütüphanesi ile Yazma eserlerin canlı izleme olanaklı onarım (şifahane) bölümleri de tasarlanmıştır.

Rami Kışlası Projesi Künye Bilgileri

 • Proje alanı: 220 bin m2
 • Millet Bahçesi Peyzaj Alanı: 51 bin m2
 • Kapalı Alan: 36 bin 250 m2 (8 adet ana kol-23 bin m2 ve 5 adet blok yapı-12,7 bin m2)
 • Oturma kapasitesi: 4 bin 200  kişi  
 • Kitap kapasitesi: 2.5 milyon adet
 • Yürütücü: İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü (Türk Tarih Kurumu yatırım bütçesi)
 • 1. Etap Sözleşme Bedeli: 28 milyon TL (2014 yılı fiyatlarıyla)
 • 1. Etap Yüklenicisi: TRANS-T İnş. San. Ve Ticaret Ltd. Şti
 • 2. Etap İhale Ekap No: 2017/424271 (Belli İstekliler Arasında)
 • 2. Etap Yüklenicisi: Yılmaz Yapı Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.
 • 2. Etap Sözleşme Bedeli: 39 milyon TL (2017 yılı fiyatlarıyla)
 • 3. Etap Sözleşme Bedeli: 181 milyon TL (2021 yılı fiyatlarıyla)
 • 3. Etap Yüklenicisi: Adamak Restorasyan ST ve Abma Restorasyan Ltd. Şti. İş Ortaklığı
 • Proje Adres Bilgisi: Ramiyeni mah. 268 ada 17 parsel
 • Proje ortakları: Kütüphaneler ve Yayımlar Gn. Md, Kültür Varlıkları ve Müzeler Gn.Md.
 • Proje alternatif isimleri: Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi, İstanbul Kütüphane Vadisi, İstanbul Arşiv Kütüphanesi

Proje Aşamaları:

 • 2009: İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’nce hazırlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onayı
 • 2013: Mülkiyet sahibi Eyüpsultan Belediyesi tarafından, yerleşkenin kütüphane ve kültürel amaçlar için kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi
 • 2014: I. Etap Restorasyon işi başlangıcı
 • 2017: II. Etap Restorasyon işi başlangıcı
 • 2021: III. Etap Restorasyon işi başlangıcı

 

Rami Kışlası Kısa Tarihçesi
Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara değin aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.  

Restorasyon Çalışmaları başlıklı haber için tıklayınız.
İlgili Yazılar