KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayım Başvuru Kriterleri

Bakanlığımızca 2004 yılından itibaren yeni bir yayın programı uygulanmakta olup, program ağırlık olarak kültürel dışa açılma projelerini uygulamaya dayanmaktadır. Bu çerçevede, sanat eserleri ile estetik anlatımının ön planda olduğu eserlerin hazırlanmasına ve yayımlanmasına özen gösterilmektedir.

Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun 26.08.2010 tarihli toplantısında yenilenen ilke kararları doğrultusunda şiir, roman, öykü vb. türündeki kitaplar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 27.02.2003 tarihinde imzalanan protokol gereği, çocuklara yönelik roman, öykü, tiyatro, şiir vb. yayınlar ile ders kitapları, öğretmen yazarlar dizisi ve öğretici-eğitici niteliğindeki yayınlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir.

Özel yayınevleri ya da ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yayımlanan ve Uluslararası Standart Kitap Numarası  (ISBN) ile bandrol alınan kitaplar,  satın alınması talebiyle (Kitaptan 1 nüsha gönderilmesi gerekmektedir.) Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması durumunda Bakanlığımız Yayın Seçme Kurulunda değerlendirilmek üzere gündeme alınabilmektedir.


Bakanlık Yayın Politikası

Yayın İlke Kararları

Protokol

Başvuru Koşulları