KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koleksiyon Daire Başkanlığı

KOLEKSİYON DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 81 58
Dijital Koleksiyon Hizmetleri Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8334
Dahili:8336 - 8337 - 8340 - 8341 - 8385
E-Posta:mkdijital@ktb.gov.tr
 • Millî Kütüphane koleksiyonunda her birinden tek nüsha bulunan eserlerin dijital kopyalarının üretimiKitap Dışı Materyal Koleksiyon Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8320
Dahili:8202 - 8278 - 8303 - 8321 - 8322 - 8323 - 8325 - 8326
E-Posta:mkkdm@ktb.gov.tr
 • Kütüphane koleksiyonunda bulunan tablo, taş plak, afiş, harita, nota, para, pul, tezhip, ebru, fotoğraf, piyango bileti, reprodüksiyon, broşür, karagöz figür tasvirleri v.b. oluşan görsel işitsel materyali araştırmacıların hizmetine sunmak
 • İlgili materyallerin uygun koşullarda depolanarak korunmasını sağlamak
 • Kitap Dışı Materyal Koleksiyonu okuyucu salonu hizmetleri
 • Görme engelli kullanıcı talepleri esas alınarak sesli kitap koleksiyonu oluşturmak ve sunmak
 • Gönüllü okuyucu seçme ve eğitim hizmetleriKitap Koleksiyonu Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5420
Dahili:8227  8243 - 8298 - 8299 - 8297
E-Posta:mkkitapkoleksiyon@ktb.gov.tr
 • Kullanıcıların, kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplara erişimini sağlamak.
 • Kitapların hizmete sunulması konusunda kullanıcılara sözlü, yazılı ve e-posta yolu ile enformasyon hizmeti vermek.
 • Derleme yoluyla gelen yayınlar hariç olmak üzere, kitap ödünç alma talebinde bulunan kişi ve kurumların taleplerini yerine getirmek.
 • Mesai dışı saatler için rezervasyon işlemleri
 • Ankara dışındaki kullanıcı fotokopi formları işlemleri
 • Atatürk Belgeliği Özel Koleksiyonu iş ve işlemlerini yürütmek, koleksiyonu kullanıcıların hizmetlerine sunmak.
 • Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi vb. ile ilgili yayımlanmış basılı ve görsel-işitsel materyallerden oluşan koleksiyonu geliştirmek.
 • Uluslararası Kitaplık bölümü hizmetleri
 • İlgili materyallerin uygun koşullarda depolanarak korunmasını sağlamakSüreli Yayın Koleksiyonu Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8300
Dahili:5363 - 5371 - 8165 - 8173 - 8207 - 8231 - 8306 - 8307 - 8308 - 8309 - 8314 - 8315 - 8317 - 8324 - 8331
E-Posta:mksureli@ktb.gov.tr
 • Milli Kütüphane ’ye gelen gazete, dergi, bülten, yıllık vb. süreli yayınların okuyucu ve araştırmacılara sunulmasını sağlamak
 • Milli Kütüphaneye derleme, satın alma, bağış ve devir yolu ile gelen süreli yayınların, okuyucu ve araştırmacılara sunulmasını sağlamak ve arşivlemek.
 • Altınay Sernikli Süreli Yayınlar Okuma Salonu hizmetleri
 • İlgili materyallerin uygun koşullarda depolanarak korunmasını sağlamak
 • Süreli yayınların ciltlenmesi, kataloglanması ve sınıflaması, süreli yayın sayılarının kütüphane otomasyon programı üzerinden izleme işlemleri
 • E-posta yoluyla yapılan taleplerin takibi
 • Dijitalleştirme çalışmalarında koordinasyon
 • Ciltlenen süreli yayınların otomasyon sistemine kayıt edilmesi ve KBS taşınır kayıtlarının yapılmasıYazma ve Nadir Eser Koleksiyonu Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 817
Dahili:8327 - 8329 
E-Posta:mknadir@ktb.gov.tr
 • Kütüphane koleksiyonunda bulunan, 1801 öncesi basılan Latin harfli nadir matbu kitapları araştırmacılara sunmak.
 • El yazması eserlerin dijital kopyalarını birim web sayfası üzerinden kullanıcıların hizmetine sunmak.
 • Dijital Kütüphanede bulunan el yazması eserlere ait yazar ve eser adlarının standart hale getirilerek eksik künye bilgilerinin tamamlamak ve eser adı ile eserlere ait baş ve son cümlelerin Arap alfabesiyle girişlerini yapmak
 • (Kaşif) Milli Kütüphane otomasyon sisteminde bulunan el yazması ve nadir basma eserlere ait künye bilgilerindeki yazar ve eser adının standart hale getirmek ve eksik künye bilgilerini tamamlamak.
 • İlgili materyallerin uygun koşullarda depolanarak korunmasını sağlamak
 • Dijitalleştirme çalışmalarında koordinasyonKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı