KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adalet Halk Kütüphaneleri

Cezaevlerinde Halk Kütüphaneleri

Bakanlığımızca toplumdaki okuma alışkanlığının yaygınlaştırması ve kütüphane hizmetlerinin toplumun her kesimine adil bir şekilde verilebilmesi amacıyla Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Bakanlığımız halk kütüphaneleri cezaevlerine kitap ve eğitim desteği vermektedir.

Yapılan bu işbirliği ile ceza infaz kurumları ile eşleştirilen il/ilçe kütüphaneleri arasında çalışmalar başlatılmış, halk kütüphanelerinde bulunan kitap listeleri infaz kurumları ile paylaşılarak talep edilen kitaplar belirli aralıklar ile ceza infaz kurumlarına teslim edilerek cezaevi içerisinde yaşayan tutuklu, hükümlü, çalışanlar ve aileleri ile ziyaretçiler , vb. kişilerin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca görme engelli hükümlü ve tutukluların yararlanmaları amacıyla ceza infaz kurumlarına sesli kitapların bulunduğu materyaller de gönderilmiştir.

Bahse konu hizmetlere gösterilen yüksek talep nedeniyle, geçici derme sağlanması hizmetinin daha ileriye götürülerek cezaevlerine müstakil kütüphane kurulması, yayın taleplerine erişimin ve hızın artırılması ile nitelikli güncel yayın sayısının artırılması gündeme alınmıştır.

Ceza İnfaz Kurumu Kampüslerinde Müstakil Kütüphaneler

Adalet Bakanlığına bağlı ülke genelinde 300'den fazla ceza infaz kurumu bulunmakta olup bunların bazıları kampüs şeklinde yapılandırılmıştır. Kimi yerleşkelerdeki tutuklu, hükümlü, ziyaretçi, çalışan personel ve lojmanda kalan ailelerin nüfusu orta büyüklükte bir ilçe ölçeğinde olup bu nüfusun kütüphanelere erişimi kısıtlı durumdadır. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın "İnsan Hakları Eylem Planı"nda yer alan "...Hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara erişimlerinin kolaylaştırılması için ceza infaz kurumlarında kampüs kütüphaneleri kurulacak, eserlerin dijital ortamda seçilip talep edilmesi imkânı getirilecektir." hedefi ile kütüphanecilik hizmetlerine duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır. Söz konusu gereksinimleri karşılamak üzere uygun bulunan bazı ceza infaz kurumları yerleşkelerinde müstakil kütüphane açılmasına yönelik  Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29.03.2021 tarihinde ek protokol imzalanmıştır.

Buna müteakip Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası düzenlenerek koleksiyonlara destek sağlanmıştır. KYGM tarafından ise hükümlü ve tutuklu yoğunluğunun fazla olduğu ve kampüs şeklinde yerleşkeleri bulunan ceza infaz kurumlarında kütüphane açma ve kütüphane olarak kullanılabilecek mevcut bina ve alanların belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Sincan Adalet Halk Kütüphanesi

Proje kapsamında açılan ilk adalet halk kütüphanesi Ankara Sincan'da yer almaktadır. Ankara Sincan Yenikent'teki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan Sincan Adalet Halk Kütüphanesi 15.11.2021 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.

Diğer Adalet Halk Kütüphaneleri

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren diğer adalet kütüphanesi Elazığ Merkezdeki Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki Elazığ Adalet Halk Kütüphanesidir. İzmir Buca ve Aliağa ile Kayseri Bünyan yanında Adana, İstanbul Silivri, İstanbul Maltepe, Diyarbakır, Mersin Tarsus, Kocaeli, Tekirdağ, Hatay ve Afyonkarahisar'da adalet halk kütüphanesi açma çalışmaları devam etmektedir.

  • Adalet Halk Kütüphanesi-Ankara Sincan.jpg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-Ankara Sincan-2.jpg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-Elazığ.jpeg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-Elazığ-2.jpeg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-İzmir Buca.jpeg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-İzmir Buca-2.jpeg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-Kayseri Bünyan.jpeg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-Kayseri Bünyan-2.jpeg
  • Adalet Halk Kütüphanesi-Kitap Bağışı.jpg
Adalet Halk Kütüphanelerinden Görsellerİlgili Yazılar