KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanecilik Standartları Daire Bşk

KÜTÜPHANECİLİK STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 81 58
Bibliyografya Hazırlama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5370
Dahili:5345 - 8190 - 8269 - 8271 - 8273
E-Posta:bibli@mkutup.gov.tr
 • Ulusal bibliyografik denetimin sağlanması için Derleme Kanununa göre derlenen süreli yayınlardan seçilmiş makale künyelerini kapsayan Türkiye Makaleler Bibliyografyasını hazırlamak
 • Türkiye Bibliyografyasıyla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.Kataloglama ve Sınıflama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8244
Dahili:8226 - 8245 - 8246 - 8247 - 8248 - 8249 - 8250 - 8251 - 8252 - 8253 - 8254 - 8255 - 8256 - 8257 - 8258 - 8259 - 8260 - 8262  - 8263 - 8264 - 8265 - 8266 - 8388
E-Posta:kataloglama@mkutup.gov.tr
 • Teslim alınan materyallerin kataloglanıp sınıflanması, konu başlıklarının oluşturulması, MARC 21 formatında otomasyon sistemine kaydederek niteleme işlemlerini gerçekleştirme
 • Yer no, demirbaş no, etiketler ve barkodları yapıştırarak depolama
 • İşlemleri tamamlanan materyallerin ilgili şubelere teslimi
 • Nitelemeye ilişkin kural ve standartları takip ederek, Milli Kütüphane materyal türleri için gerekli uyarlamaları yapmak
 • Yeni kural ve standartların uygulanması konusunda eğitim ve kursların gerçekleştirilmesine destek sağlama
 • Ulusal ve uluslararası veri tabanları ile gerçekleştirilecek bibliyografik işbirliği çalışmalarını yönlendirme ve geliştirmeKoleksiyon Koruma Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8270
Dahili:8276 - 8277 - 8278 - 8280 - 8281 - 8282  - 8283 - 8316
E-Posta:koruma@mkutup.gov.tr
 • Koleksiyondaki materyallerin ve Nadir eserlerin tahribatlara karşı korunmasını sağlamak ve Tahrip olmuş olanların bakım, onarım ve ciltleme işlemleri
 • Süreli Yayın Koleksiyonuna ait cilt bütünlüğü olmayan süreli yayınların cilt bütünlüğü bakım, onarım ve restorasyonuMilli Kütüphane Materyal Sağlama

Şube Müdürü:0 312 470 8222
Dahili:5341 - 5490 - 8132 - 8228 - 8229 - 8230 - 8232 - 8233 - 8235 - 8237 - 8238 - 8242 - 8243 - 8272 - 8274 - 8285 - 8291
E-Posta:aksesyon@mkutup.gov.tr
 • Derleme, satın alma, mübadele, bağış ve devir yoluyla kütüphaneye materyal sağlama
 • Sağlanan materyallerin Kaşif Otomasyon sistemi ile ön kayıtlarını oluşturmaYayın Standartları ve Derleme Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5444
E-Posta:5446 - 5447 - 5448 - 5449 - 5450 - 5451 - 5452 - 5454 - 5455

isbn@ktb.gov.trISSN | 5451 - 5452

issn@ktb.gov.trISMN | 5448 - 5455

ismn@ktb.gov.trDerleme | 5447

kygmderleme@ktb.gov.tr
 • ISBN-ISSN-ISMN ve diğer uluslararası yayın standartları başvurularının yürütülmesi
 • Yayıncıların sisteme online başvuruları ve e-Devlet girişi erişiminin sağlanması
 • Ajans ve derleme işlemi yapan kütüphane personelinin e-Devlet girişi erişim işlemi yönetimi
 • Uluslararası Standart Numaraların toplanması, hazırlanması, değerlendirilmesi ve uluslararası kurum/kuruluşlara bildirilmesi
 • Ulusal ve Uluslararası yayıncılarla işbirliği
 • Derleme işlemlerinin yapılmasının sağlanması, bu çalışmaların takip ve kontrolü
 • Derleme kaçağının engellenmesi ve yükümlülerin bilgilendirilip, proje üretilmesini sağlama
 • Ülke genelinde derlenen yayınlar ile ilgili istatistik verilerin toplanması
 • Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yeni materyal türlerinin derlenebilmesi için gerekli alt yapı oluşturma
 • Uluslararası Yayın Standartları Genel Merkezleriyle iletişim ve gelişmelerin izlenmesi ve takibiKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphaneler Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı