KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanecilik Standartları Daire Bşk

KÜTÜPHANECİLİK STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 81 58
Bibliyografya Hazırlama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5370
Dahili:5345 - 8190 - 8269 - 8271 - 8273 - 8278
E-Posta:mkbiliyografya@ktb.gov.tr
 • Ulusal bibliyografik denetimin sağlanması için Derleme Kanununa göre derlenen süreli yayınlardan seçilmiş makale künyelerini kapsayan Türkiye Makaleler Bibliyografyasını hazırlamak
 • Türkiye Bibliyografyasıyla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.Kataloglama ve Sınıflama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8244
Dahili:8226 - 8245 - 8246 - 8247 - 8248 - 8249 - 8250 - 8251 - 8252 - 8253 - 8254 - 8255 - 8256 - 8257 - 8258 - 8259 - 8260 - 8262  - 8263 - 8264 - 8265 - 8297 - 8388
E-Posta:mkkataloglama@ktb.gov.tr
 • Teslim alınan materyallerin kataloglanıp sınıflanması, konu başlıklarının oluşturulması, MARC 21 formatında otomasyon sistemine kaydederek niteleme işlemlerini gerçekleştirme
 • Yer no, demirbaş no, etiketler ve barkodları yapıştırarak depolama
 • İşlemleri tamamlanan materyallerin ilgili şubelere teslimi
 • Nitelemeye ilişkin kural ve standartları takip ederek, Milli Kütüphane materyal türleri için gerekli uyarlamaları yapmak
 • Yeni kural ve standartların uygulanması konusunda eğitim ve kursların gerçekleştirilmesine destek sağlama
 • Ulusal ve uluslararası veri tabanları ile gerçekleştirilecek bibliyografik işbirliği çalışmalarını yönlendirme ve geliştirmeKoleksiyon Koruma Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8270
Dahili:8276 - 8277 - 8278 - 8280 - 8281 - 8282  - 8283 - 8316
E-Posta:mkkoruma@ktb.gov.tr
 • Koleksiyondaki materyallerin ve Nadir eserlerin tahribatlara karşı korunmasını sağlamak ve Tahrip olmuş olanların bakım, onarım ve ciltleme işlemleri
 • Süreli Yayın Koleksiyonuna ait cilt bütünlüğü olmayan süreli yayınların cilt bütünlüğü bakım, onarım ve restorasyonuMilli Kütüphane Materyal Sağlama

Şube Müdürü:0 312 470 8222
Dahili:5341 - 5490 - 8132 - 8228 - 8229 - 8230 - 8232 - 8233 - 8235 - 8237 - 8238 - 8242 - 8243 - 8272 - 8274 - 8285 - 8291
E-Posta:mkaksesyon@ktb.gov.tr
 • Derleme, satın alma, mübadele, bağış ve devir yoluyla kütüphaneye materyal sağlama
 • Sağlanan materyallerin Kaşif Otomasyon sistemi ile ön kayıtlarını oluşturma
Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri  Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5468 
Dahili:8250 -  8308 - 8170 - 8294 - 8293
E-Posta:mkkullanicihizmetleri@ktb.gov.tr

 1. Yerli ve yabancı kullanıcıların üyelik işlemleri
 2. Danışma hizmeti
 3. Kullanıcı talepleri
 4. Milli Kütüphane tanıtım turları
 5. Fuaye, sergi ve toplantı salonlarının tahsisi
 6. Sergiler ve etkinlikler düzenlenmesi

 

 KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı