KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 81 76
İç Hizmetler Şubesi

Şube Müdürü0 312 470 5332
Dahili8179 - 8212 -  8214 -5330 - 5378
E-Postamkichizmetler@ktb.gov.tr

 • Hizmet binası iletişim, ulaştırma, elektrik, su, temizlik, güvenlik, vs. işleri
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Şube Müdürü0 312 470 8295
Dahili5375 - 8163  - 8338 - 5377 - 8339
E-Postakygmbasin@ktb.gov.tr

 • Millî Kütüphane ve diğer kütüphanelerin tanıtımı
 • Millî Kütüphane fuaye, sergi ve toplantı salonları tahsisi
 • Millî Kütüphane yabancı uyruklu araştırmacıların kaydı
 • Basın bildirileri, konuşma metinleri, bilgi notları
 • Sosyal ağ hesap yönetimi, web sitesi ve Kültür portalı editörlüğü
 • Cimer, Alo 176


Bilgi Sistemleri Şubesi

Şube Müdürü0 312 470 8261
Dahili5379 - 5410 - 8168
E-Postakygmbim@ktb.gov.tr

 • Bilgi bütünlüğü, gizliliği, sistem kararlılığı
 • Genel Müdürlük web sayfasının teknik iş ve işlemleri
 • Genel Müdürlük donanım işleri
 • Kütüphane web siteleri rehberliği, kurulum koordinasyonu
 • Earşiv'den kütüphanelerin donanım envanteri takibi, otomasyon koordinasyonu, kullanıcı hesabı tanımlanması
 • Milli Kütüphane bilgi sistemleri yönetimi (Kaşif, Dijital Kütüphane, EYDES)
 • Milli kütüphane web sayfası


Dış İlişkiler Şubesi

Şube Müdürü0 312 470 5342
Dahili5338 - 5434 - 8287 - 8288 - 8289 - 5440
E-Postamkdisilis@ktb.gov.tr
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar (IFLA, CDNL, CENL, ECO, KEİ vs.) arası ilişkilerin koordine edilmesi
 • Yurt dışındaki kurum ve kütüphanelerle mübadele-bağış ve ödünç işlemleri
 • Kütüphanecilik alanındaki uluslararası projelerin koordinasyonu
 • Türk kütüphaneciliğinin uluslararası tanıtımı


 Evrak ve Koordinasyon Şubesi

Şube Müdürü0 312 470 5408
Dahil:5411 - 5413 - 5415 - 5417 - 5419  - 5422 - 8182 - 8201
E-Postakygmevrak@ktb.gov.tr
 • Evrakların kayıt, havale, dağıtım, arşivleme gibi işlemlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yapılması
 • Posta işlemleri
 • Arşivin düzenlenmesi ve mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin yapılması
 • Arşivde saklanma süresi dolan evrakların kurum arşivine devir işlemleri
 • Faaliyet duyuruları
 • Şubeler arası koordinasyon, ilgili yerlere bilgi/belge sağlanması ve duyuru koordinesi
 • Milletvekili soru önergeleri cevaplarının Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi koordinasyonu
 • İllerde yapılan “Eşgüdüm Toplantıları” raporlarının değerlendirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili şubelerin haberdar edilmesi

Hukuk ve Mevzuat Birimi

Telefon  :  0 312 470 68 72

 • İdari-adli dava, yargısal ve diğer hukuki süreçler için görüş bildirmek ve gerekli bilgi, belgeleri iletmek
 • Mevzuatın geliştirilmesi ve düzenlenmesi için çalışmalar yapmak ve görüş vermek;
 • Protokol, anlaşma ve sözleşmeleri hukuki açıdan incelemek; ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemek, değiştirmek ve bunlar hakkında gerektiğinde hukuki görüş bildirmek;
 • Hukuk ve mevzuatla ilgili iş ve işlemleri yapmakKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı