KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Hizmetleri Genelgesi-2012/7

Halk kütüphanelerinin, teknolojik yeniliklere ve toplumsal dönüşümlere uygun olarak yeniden yapılandırılması Bakanlık olarak temel hedeflerimiz arasındadır.

Kütüphane hizmetlerine ilişkin çeşitli tarihlerde yürürlüğe sokulan bütün Genelgelerin analizi yapılmış ve yürürlükteki çok sayıda Genelgenin güncelliğini yitirdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle kütüphane hizmetlerinin yeni Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği ile ortaya konulan çağdaş anlayış doğrultusunda sunulması amacıyla yeni bir Genelgeye gereksinim doğmuştur.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce, çeşitli kütüphanelerde görev yapan kütüphanecilerimiz ile uygulamalar konusunda deneyimi olan bazı akademisyenlerin görüşlerinden de yararlanılarak 24.07.2012 tarihli, 164493 sayılı ve 2012/07 no.lu “Kütüphane Hizmetleri Genelgesi” yayımlanmıştır.

Kütüphane Hizmetleri Genelgesi ile 1981 yılından bu yana yürürlükte olan kütüphane hizmetlerine ilişkin tüm Genelgeler ile 24.03.1983 tarihli ve 2916 sayılı Teknik Çalışmalar Yönergesi iptal edilmiştir.

Kütüphane hizmetleri 2012/07 no.lu Genelge uyarınca yürütülecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

  

 

Üst yazı: Kütüphane Hizmetleri Genelgesi - 2012/07

 

Ek: Kütüphane Hizmet Esasları