KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu ve Yönetmeliği”ne İlişkin Duyuru

Ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin ülkemizde çoğaltılmış ve yayımlanmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında çoğaltılmış ve yayımlanmış fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 29.02.2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6279 sayılı “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

           
“Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” ile 21.6.1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ek 5 inci maddesi ve ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, yürürlükten kaldırılmıştır.Bakanlığımızca, yayıncılık alanındaki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların değerli katkılarıyla hazırlanan “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği” 18.08.2012 tarihinde 28388 sayılı ‘Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği” ile 21.09.1981 tarihli ve 17465 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Derleme iş ve işlemleri “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği” uyarınca yürütülecektir.

Kamuoyuna duyurulur.