KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu (29 Kasım- 1 Aralık 1993) Bildiriler

I.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu (29 Kasım - 1 Arılık 1993) Bildiriler. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1993. 124s. ISBN 975-17-1192-4 Halk kütüphanelerinin temsilcileri, üniversite kütüphanecilik bölümleri ve çeşitli kütüphanelerden uzman kişilerin bilimsel bildirilerle katıldıkları bu sempozyumda, halk kütüphanelerinin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmadaki önemi, sorunları, halk kütüphaneciliğindeki son gelişmeler bilimsel düzeyde sorgulanıp, tartışılmış ve çözüm yolları aranmıştır Sempozyumda 3 gün süreyle 5 oturum yapılmış ve 25 bildiri sunulmuştur.