KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5. KÜTÜPHANE VE ENFORMASYON ALMANYA-LEIPZIG 2013 KONGRESİ

Kütüphane ve Enformasyon Almanya Derneği BID (Bibliothek & Information Deutschland), 2000 yılından bu yana her üç yılda bir kütüphane ve enformasyon alanında kongreler düzenlemektedir. Alman kütüphaneciliği ve enformasyon yönetimi alanında geniş çaplı meslek içi eğitimler ve çalıştaylardan oluşan kongrelerin beşincisi, 11-14 Mart 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Leipzig şehrinde düzenlenecektir. 5. Kütüphane ve Enformasyon Almanya–Leipzig 2013 Kongresi’ne Türkiye, konuk ülke olarak katılacak ve konuk ülke etkinlikleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilecektir.

“Bilgi Dünyalarını Yeniden Tasarlamak” temalı Kongre’nin Düzenleme Kurulu; kütüphanecileri, halk kütüphaneleri, akademik kütüphaneler ile bilgi merkezlerinde çalışan uzmanları, kütüphanecilik dernekleri ve firmaların temsilcilerini ve yurtdışından uzmanları, kütüphanecilik ve enformasyon sektörünün güncel sorunlarını ve geleceğine ilişkin başlıca noktaları tartışmak üzere davet etmektedir. 2013 yılı Kongresi’nde Türkiye’nin konuk ülke olması dolayısıyla, Türk katılımcıların sunumlarıyla Kongre’ye katkıda bulunmaları, özellikle arzu edilmektedir.

Kongrede, “Kütüphane ve enformasyon merkezlerinde bilgi dünyaları nasıl tasarlanmalıdır ki modern insanlar bu dünyalara dalmaktan keyif alsın?” sorusundan hareketle, kütüphanecilik hizmetlerine yönelik farklı beklentilerin neler olduğu ve bunların nasıl hayata geçirilebileceği ile günümüzdeki kütüphanecilik uygulamalarında siyasal, hukuksal ve etik çerçeve koşullarına değinilecektir. Bu bağlamda, kongrede sunulacak bildirilerin konuları:

1.      Politika ve etik arasında kütüphane

2.      Hedef kitlelerin beklentileri ve sunulan hizmetler

3.      Bilgiyi düzenlemek ve korumak

4.      Dijital bilginin katma değeri

5.      Bilgi dünyalarının mekânsal tasarımı

6.      Yeni hizmetlerin gerektirdiği uzmanlaşma

olarak belirlenmiştir.

Sunumların, yukarıda sözü edilen konuları Türk bakış açısından ele alır nitelikte, İngilizce veya Almanca dillerinden birinde yapılması ve süresinin 20 dakikayı aşmaması beklenmektedir. Kongre çerçevesinde gerçekleştirilecek tekil sunumlar (en fazla 2000 karakterden oluşan özeti ile birlikte), tartışma etkinliği, poster sunumu, çalıştay, çalışma grubu oturumu (açık ya da kapalı), kurul toplantısı, genel kurul toplantısı, eğitim gezisi ve

diğer etkinlikler için başvurular, https://www2.kit.de/profileportal/login/bid13/deinternet adresindeki çevrimiçi başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecektir. Sunumlar için son başvuru tarihi 15 Eylül 2012’dir.

            Sunum başvurularının değerlendirilmesi, her bir konu başlığı için bağımsız bilirkişiler tarafından yapılacak ve belirlenen sunumlar doğrultusunda kongre programı oluşturulacaktır. Programın belirlenmesinin ardından poster sunumların gönderim çağrısında bulunulacaktır. Tekil sunumlara katılacak konuşmacılara, Leipzig Kitap Fuarı’na giriş için anahtar kart verilecek, ulaşım ve konaklama giderleri karşılanmayacaktır. Etkinlilik başvuruları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, K.I.T. Group Firması’ndan Sayın Löhr-Freund ile bidkongress2013abstracts@kit-group.org adresi üzerinden bağlantı kurabileceklerdir.