KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneye ad verme, Halk kütüphanesine şehit ismi verilebilir mi?

Halk Kütüphanelerine Nasıl Ad Veriliyor? Hayırsever olarak Kütüphaneye ismim verilebilir mi?

Kütüphanelerimize bulunulan İl, ilçe ve yer isimlerine ilaveten akademisyen, bilim insanı, devlet adamı, önemli gün, hayırsever, kütüphaneci, ozan, sanatçı, şair-yazar, şehit, tarihi şahsiyet, yer, yıl, vb isimleri verilebilmektedir. 2012/07 sayılı Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesinin 8. Kütüphanelere Ad Verme konusundaki hükümleri şu şekildedir:

Kütüphanelere ad verme ile bağışta bulunanlar adına kütüphanenin çeşitli noktalarına plaket asılması Bakanlığın onayına bağlıdır. Kütüphanelere, Bakanlık tarafından ad verilebileceği gibi, Valiliklerin teklifi üzerine Bakanlık Onayı ile de ad verilebilir. Valilik tarafından yapılan teklifte, kütüphaneye adı verilecek veya adına plaket asılacak kişilere ilişkin özgeçmişler ve kütüphaneye yaptığı katkılar açık olarak belirtilir. Teklif edilecek olan adların; Anayasa’nın temel ilkelerine, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı ve toplumda ayrımcılığa yol açabilecek nitelikte olmaması, kurumun amacına, bulunduğu yörenin özelliğine uygun ve Türkçe olması gerekir.

Kütüphanelere tarihte ün yapmış kişilerin, ülke için önemli olan olayların, kültür, eğitim, sanat ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin, kütüphanecilik alanında üstün hizmetleri bulunan kütüphanecilerin adları verilir.

Kütüphane binası yapımı için arsa bağışlayanlar, inşaatı yarım kalmış kütüphane binalarını tamamlayan ve yeni kütüphane binası yaptıranların veya onların önereceği kişilerin adları verilir. Kütüphane binası yapımı, donatımı veya dermenin zenginleştirilmesi için önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunanlara ait plaket kütüphanenin uygun yerlerine asılır.

‘Okuma Salonu’, ‘Çocuk ve Gençlik Bölümü’, ‘Konuşan Kitaplık’, ‘İnternet Erişim Merkezi’ ve benzeri bölümlerin donatımını sağlayarak, kütüphaneye katkı sunanların adının yer alacağı plaket, ilgili bölümlerin kapı girişlerinde uygun bir yere asılır.

Kütüphaneye Şehit İsmi Nasıl Verilir?

Şehit ve gazi isimlerinin yaşatılmasına yönelik 2016/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü) ve Valilikten bu hususta izin alınması gerekmektedir. Alınan izinlerin ve şehidimizin kısa bir özgeçmişinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz kanalıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi akabinde talep değerlendirilmektedir.