KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mecelletü'n Nisâb Müstakım-zade Süleyman Sa'deddin Efendi

Müstakim-zade Süleyman Saadeddin Efendi. Mecelletü’n-nisab.Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 2000, 472 s. ISBN 975-17-2333-7 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü kapsamında Genel Müdürlüğümüzce basımı gerçekleştirilen biyografik eser 18. yüzyılın önde gelen bilim ve kültür adamlarından biri olan Müstakim-zade Süleyman Saadeddin Efendi tarafından yazılmıştır. Yazımı 1762 yılında tamamlanan eserin ilk nüshası elimizde bulunmamaktadır. Eserin tıpkıbasımı, yazarın ölümünden 8 yıl sonra Halil bin Hüseyin tarafından orijinal metinden kopya edilmiş nüshadan yapılmıştır. Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi koleksiyonunda bulunmaktadır. Eserin tam adı “Mecelletü’n-nisab fi’n-niseb ve’l kuna ve’l-elkab” dır. Dili Arapça olup yalın ve kolay anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Mecelletü’n-nisab, biyografi türünde yazılmış yer yer tarih, coğrafya, edebiyat ve tasavvufa ait bilgiler de veren ansiklopedik nitelikte önemli bir eserdir. Üç ana bölümden oluşan eserde toplam 12.572 madde yer almaktadır. Her maddede önce kişi adları, sonra hayatı hakkında bilinen önemli bilgiler, varsa kişinin eserlerinin adları, bazen konuları hakkında bilgiler de verilmektedir.