KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanelerde Yasal Düzenlemeler ve Standartlaşma

Kütüphanelerde Yasal Düzenlemeler ve Standartlaşma Komite Toplantıları 23-25 Şubat 1988. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1988. 167 s. ISBN 975- 17-0170-8 Kütüphanecilik dizisinin 11. kitabı olarak yayınlanan eser halk kütüphanelerinin ülke genelinde planlı ve dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması, çağdaş bilim ve teknolojinin gerektirdiği yeniliklerle donatılıp, işletilerek verimli hale getirilmesi ve halkın daha çok ve etkin yararlanabilmeleri için “kütüphanelerin uyması gereken standartları belirlemek ve bu standartlara uygun hizmet götürülmesi için gerekli tedbirleri almak” amacıyla Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından “Yasal Düzenlemeler ve Standartlaşma” komiteleri kurulmuş bu komitelerce “Kütüphanelerarası İşbirliği Kanunun Taslağı”, “Kitap Standardı”, “Personel ve İnsangücü Planlaması”, “Kütüphane Malzemesi, Bina, Kütüphane Planlaması ve Bütçe Standartları konusunda belirledikleri standartlar bu eserde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.