KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler 1987

Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler 1987. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1987, 138 s. ISBN 975-17-0001-9 Kütüphanecilik mesleği ile ilgili yayınların az olmasından yola çıkılarak hazırlanan kitapta, ülkemizde değişik zamanlarda kütüphanecilik ve yayın konularında düzenlenen kongre, sempozyum, panel ve seminerlerin meslekle uğraşanların yararına sunulması amaçlanmıştır. Kitap “Kütüphane Müdürleri Semineri”, “XXIII. Kütüphane Haftası” ve “”Milletlerarası Çocuk Kitapları Sergisi”nde yapılan açılış konuşmalarını ve bildirileri kapsamaktadır.