KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İkinci Türk Yayın Kongresi 24-27 Ocak 1975

İkinci Türk Yayın Kongresi (24-27 Ocak 1975), Cilt: II.. Ankara; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gözden geçiren, yayına hazırlayan: İzzet Özgüç. 159 s.1987. ISBN 975-17-0006-X Kongrede yapılan konuşmalar; tebliğler ve alınacak kararlardan bahsedilmiştir. Oluşturulan komisyondaki bazı bakanların ve öğretim görevlilerinin tebliğleri yer almaktadır. Alınacak kararlar ve yapılacak işler sırayla şunlardan ibarettir.
1.komisyon konusu: Baskı işleri, baskı tekniği; kağıt ve matbaa malzemesi sorunu, tebliğleri ise; yayın sorunları ve editörler yayıncıların çektiği zorluklar ve çözüm yolları, Doğu Anadolu’daki basın sorunları.
2. komisyon konusu: Standartlar ve kitap düzeni, tebliğleri ise; çocuk kitaplarının grafik düzeni, basılı materyalde standardizasyonun önemi, yayın kongresi ile ilgili öneriler.
3. komisyon konusu: Yayın dağıtımı, tanıtımı, reklamı ve PTT ücretleri, tebliğler ise; kitap tanıtma ve ülkemizde kitap tanıtma dergileri, Türkiye’de kitap pazarlaması, Türk yazarlarının ürünlerini geniş okuyucu kitlesine sunmak yolunda yapılacak çalışmalarda üzerinde düşünceler, yayın ve kütüphanecilik.
4. komisyon konusu: Yazar ve yayıncıları özendirme; telif hakları sorunu iyi ve güzel yayın tebliğler faydalı ve zararlı yayınlar, kitap yasağı, Üniversitelerimizin yayın siyaseti ve yazar, yayıncılarımızın dünü, bugünü yarını, ruh kirlenmesinde yayın araçlarının rolü.
5. Komisyon konusu: Ansiklopediler ve müracaat ve kitapları, çocuk ve gençlik yayınları, okul kitapları, çocuk ve gençlik yayınlarının başı boşluktan kurtulması ansiklopediler ve diğer müracaat kitapları, çocuk ve gençlik yayınları, okul kitapları, resmi yıllıklar, çocuk, genç ve yetişkinlerin okuma zevki, çocuk kitapları çocukların anlayışlarına göre kitap, çocuk dergileri, çocuklarımıza kaliteli yayınla milli kültür ve milli terbiye verilmesi yolları.
6. Komisyon konusu: Halk ve kültür yayınları, devlet yayınları, tebliğler ise; Türk kültürünün dış dünyaya yayın yoluyla tanıtılmasının önemi, yayınla kalkınma nasıl olabilir, Türk yayıncılarının kültür yayma ödevleri, devlet yayınlarının dokümantasyon sorunu, Türk kültür tarihinin yayınlanmasının problemleri, Türk kültür medeniyetine ait kaynak ve vesikalarının ilmi olarak yayınlanması, elli yılda kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının milli kültürümüzdeki etkenliği, halk edebiyatımızın bazı yayın sorunları ve çözüm yolları için öneriler, kültür konularımızı yayınlamada takip olunması, uygun pratik yeni usullere birkaç örnek.
7. Komisyon konusu: Teknik yayınlar, çevri işleri, tebliğler ise; çizgi yayınları ve sorunları, klasikler çevirisinin kültür niteliği.
8.Komisyon konusu:Fikir, sanat ve kültür dergileri, tebliğler ise; fikir, sanat dergileri ve hükümetlerin kültür politikası, fikir sanat ve kültür dergilerinin hazırlanması, kütüphaneci gözüyle süreli yayın problemlerimiz.
9.Komisyon konusu: Fikir ve sanat eserleri kanunu, basma yazı ve resimleri derleme kanunu, tebliğler ise; fikir ve sanat eserlerini derleme kanunu tasarısının gerekçeleri nedir?Fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan sorunlar, fikir ve sanat eserleri kanunu