KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin Dünü Bugünü

Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin Dünü ve Bugünü. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1991.X+399 s. ISBN 975-17-0815-X Eserde il bazında, alfabetik düzende, il, ilçe halk, çocuk kütüphaneleri ve yazma eser kütüphanelerinin tarihçesi, bina durumu ve fiziksel özellikleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmış, ayrıca her kütüphane tanıtımının sonunda koleksiyon ve okuyucu sayısı istatistiği verilmiştir. Kitapta toplam 936 kütüphane tanıtılmıştır. Eser içeriği bakımından, kütüphanelerimiz konusunda yapılacak araştırmalarda önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.