KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphanesi Sistem ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Campell, H.C.Halk Kütüphanesi Sistem ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, VIII+238s. ISBN 975-17-0144-9 “Kütüphanecilik Dizisi”nin 10. Kitabı olarak yayımlanan eser, ulusal ve bölgesel halk kütüphanesi sistemlerinin organizasyonu için kılavuz niteliği taşımaktadır.Ayrıca bu kitapta halk kütüphaneleri hizmetlerinin nasıl geliştirileceğini gösteren, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden alınan pek çok örnek bulunmaktadır. Halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler için bir el kitabı niteliği taşıyan bu kitap, yeni yetişen kütüphaneciler için de temel eser olarak nitelendirilebilir.