KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uhuvvet: Kardeşlik

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Uhuvvet: Kardeşlik
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Selma RIZA; Sadeleştiren: Nebil Fazıl ALSAN
Türü: Edebiyat
Basım: 1. baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 813.3
Sayfa Sayısı: XII, 472 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2312
Dizi Adı: Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi
Dizi No: 245-71
ISBN: 975-17-2256-X
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

"Bu kitap; Sultan Abdulmecit'in tahta çıktığı yıllarda, Padişahın Batıya açılması ve ardından ülkede her alanda ve özellikle aile yapısında yaşanan büyük değişmelerin olduğu bir dönemde yazılmıştır. O tarihlerde Türk ailesinde odalık ve cariyelik adeti yaygındı ve bu durum birçok aile facialarına ve yaralara sebep olmakta idi. İşte kitabın yazarı olan ve aynı zamanda edebiyatımızda belki de ilk kadın yazarımız olan Selma RIZA'ya ait olan bu romanda kardeşlik işlenmektedir."