KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Müzeciliği

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı:Türk Müzeciliği
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Ferruh GERÇEK
Türü: Müzecilik
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 069.09561
Sayfa Sayısı: X, 533 sayfa, 50 rnk. res.
Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2327
Dizi Adı: Başvuru Kitapları Dizisi
Dizi No: 65
ISBN: 975-17-2268-3
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

"Türk Müzeciliğinin tarihsel gelişiminin anlatıldığı bu kitapta, müzeciliğimizin evreleri Osmanlı Devleti zamanında, yabancı ve Türk müzeciler olarak iki kısma ayrılmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Müzeciliği tek bölüm halinde ele alınmıştır. Türk müzeciliği hakkında ele alınmış kapsamlı bir başvuru kitabıdır."