KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Basınında Demokrasi

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Türk Basınında Demokrasi
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Alpay Kabacalı
Türü: Basın ve Demokrasi
Basım: 2
Basım Yılı: 1999
Konu No: 321_8
Sayfa Sayısı: XIV, 436 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 1638
Dizi Adı: Demokrasi Klasikleri Dizisi
Dizi No: 4
ISBN: 975_17_1411_7
Baskı Sayısı: 3000

İçeriği

"Kültür Bakanlığı'nca 2. Defa basılan A.Kabacalı'nın bu kitabı sekiz bölümden oluşmaktadır.Birinci Bölümde demokrasi Kavramı ve Tazminat döneminde demokrasinin Türk basınına girişinden söz edilmektedir.II. Meşrutiyetten Cumhuriyete kadar Türk Basınında demokrasi anlayışı ve demokrasi tartışmaları ikinci bölümde anlatılmaktadır.Cumhuriyetten sonra Türk basınında demokrasi anlayışı ve çok partili siyasi sistem karşısında basın (1923-1945) üçüncü bölümde , (1945-1950) çok partili demokrasiye geçilirken Türk basını dördüncü bölümde, (1950-1960)dönemi demokrasi anlayışı ve arayışlar beşinci bölümde, 27 Mayıs 1960 sonrası gelişmeler ve demokrasiye yeniden geçiş siresince Türk Basını (1980-1992) de diğer bölümlerde anlatılan konu başlıklarıdır."