KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Takiyyüddin'in Optik Kitabı

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Takiyyüddin'in Optik Kitabı : Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu (Kitabu Nur-i Hadakati'l-Ebsar ve Nur'i Hadikati'l-Enzar)
Yazarı, Haz.,Çev.,v.b: Hüseyin Gazi TOPDEMİR
Türü: Fizik
Basım: 1. baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 535.2
Sayfa Sayısı: XVI, 367 sayfa.res.
Boyutu: 25 cm
Yayın No: 2245
Dizi Adı: Osmanlı Eserleri Dizisi
Dizi No: 5
ISBN: 975-17-2143-1
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"Osmanlı İmparatorluğu'nun hem siyasi hem de entellektüel etkinlikler bakımından en parlak dönemi olan 16. Yüzyıl pek çok bilim dalı, örneğin optik bilimi, bakımından henüz yeterince araştırılmamıştır. Bu eserle Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan bilimsel çalışmaların genel yapısı ve niteliği konusunda bir düşünce sahibi olmaktayız. Özel olarak da optik konusunda İslam Dünyası'nda İbnü'l-Heysem ile başlayan ve Kemalüddin el-Farisi ile süregelen başarılı çalışmaların ne şekilde devam ettiğini ve ne düzeye ulaştığını görebilmekteyiz. Hüseyin Gazi Topdemir'in bu çalışması, 16. Yüzyılda İstanbul'da yaşamış ünlü Türk astronom ve matematikçisi, Takiyyüddin'in optik üzerine yazmış olduğu Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu adlı kitapta 16. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun ulaşmış olduğu bilim düzeyi hakkında da fikir edinmekteyiz.