KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şiirler

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Şiirler
Yazarı, Haz.,Çev.,v.b.: Gaius Valerius Catullus
Latinceden Çeviren: Güngör VARINLIOĞLU
Türü: Edebiyat
Basım: 1. Basım
Basım Yılı: 1999
Konu No: 871.1
Sayfa Sayısı: VII, 200 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2239
Dizi Adı: Dünya Edebiyatı Dizisi
Dizi No: 21
ISBN: 975-17-2221-7
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"Gaius Valerius Catullus, Roma yazınında İ.Ö. I. Yüzyılda iyisiyle, kötüsüyle duygularını saklamadan, çekinmeden şiire dökmüş bir ozandır. ... 1940'lı yıllarda Catullus'un kimi şiirlerinin çevirisi, zamanın kültür etkinliğinin tanığı Tercüme Dergisi'nde yayımlanmıştır. Catullus'un bütün şiirleri ilk kez 1978 yılında Güngör Varınlıoğlu'nun çevirisi ile Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmıştır. Bu kez de çevirmenin gözden geçirdiği yeni çeviri okurların ilgisine sunulmaktadır."