KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemizin Tüm Kütüphanelerine (Bakanlığa Bağlı Halk Kütüphaneleri Dışında)

Bilgi Toplum Stratejisi Eylem Planları çerçevesinde Ülkemizdeki kütüphanelerin entegrasyonunun sağlanabilmesi için bilgilerinin toplanması ihtiyacı doğmuştur. Bu maksatla istenen formun doldurulması gerekmektedir.

Kütüphane sahibi kişi ve kuruluşların duyarlılığı ile tüm kütüphanelerimizin envanterinin çıkarılması ve entegrasyonu mümkün olabilecektir.

İlginiz için teşekkürler.

Formu doldurmak için tıklayınız.