KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Masallar

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Masallar
Yazarı, Haz.,Çev., v.b.: Latinceden Çeviren Güngör VARINLIOĞLU
Türü: Masal (Fabulae)
Basım: 1. Basım
Basım Yılı: 1998
Sayfa Sayısı: XX, 110 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2135
Dizi Adı: Dünya Edebiyat Dizisi
Dizi No: 18
ISBN: 975-17-2030-3
Baskı Sayısı: 5000 adet

İçeriği

Augustus'un azatlısı Gaius Iulius Phaedrus M.S.I. Yüzyılda koşuk biçiminde "Masallar"ıyla Roma yazınına girmeye hak kazanmıştır. Kölelikten gelme ozan, kamu yönetiminde dolayısıyla da toplumda gözlemlediği bozuklukları, konuşmayan yaratıkları konuşturarak sergilemek yolunu tutmuştur. Ele aldığı konular, yaş ve düzey ayrımı olmaksızın, bütün insanlara seslenmektedir. Evrensel denilebilecek bu türü (Fabulae) Phaedrus'un latincesinden Prof. Dr. Güngör Varınlıoğlu Türkçe'ye aktarmıştır.