KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Entegre E- kütüphane Sistemi Hayata Geçiriliyor

        28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı içerisinde yer alan ve ülkemizdeki tüm kütüphanelerin ortak bir veri tabanında entegrasyonunu hedefleyen 38 nolu eylem planı “Entegre e-Kütüphane Projesi” için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız içerisinde sorumlu birim olarak görevlendirilmiştir.

    Sorumlu kurum olduğumuz ve alt yapısını 2006 yılında İl Halk Kütüphanelerimizde faaliyete geçirilen otomasyon sisteminin oluşturacağı E-kütüphane Sistemi ile ilgili çalışmaların birlikte yürütülebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜBİTAK – ULAKBİM arasında hazırlanan protokol 15.08.2007 Cuma 14.00 de Bakanlığımız Müsteşarlık Makamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Mustafa İSEN ve Ulakbim Müdürü Prof. Dr. Sayın Cem SARAÇ tarafından imzalanmıştır.

    Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü olarak nitelenen eylemlerden biri olan proje, ülkemizdeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesini, devlet arşivlerinde yer alan en önemli veya en sık kullanılan belgelerin elektronik ortama aktarılmasını ve bu belgelere çevrimiçi erişim sağlanmasını amaçlamaktadır. E-Devlet Projelerinin önemli bir ayağını oluşturan proje sayesinde, farklı kurumlar tarafından yürütülen e-kütüphane çalışmaları da birleştirilecektir.