KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hamdullah Hamdi ve Divanı

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Hamdullah Hamdi ve Divanı
Yazarı, Haz., Çev.,v.b: Ali Emre ÖZYILDIRIM
Türü: Divan Edebiyatı
Basım: 1. baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 819.12
Sayfa Sayısı: X, 238 sayfa
Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2256
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 239
ISBN: 975-17-2215-2
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"15. Yüzyılın (Ö.1503) önemli şairlerinden biri ve Akşemseddin'in oğlu olan Hamdullah Hamdi özellikle Yusuf u Züleyha mesnevisiyle büyük bir şöhret sahibi olmuş döneminin üretken sanatçılarından birisidir. Bugüne kadar şairin mesnevileri hakkında önemli araştırmalar yapılmışsa da Divanı üzerinde durulmamıştır. Bu çalışma ile Hamdullah Hamdi'nin Divanı ve tenkitli metni ortaya konulmaya çalışılmış, hayatı, eserleri ve edebi kişiliği üzerinde bugüne kadar yazılanların eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi yapılmıştır."