KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gençliğin Sesi Makaleler Bibliyografyası (1990-1994)

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Kültür-Gençlik Dergisi Makaleler Biyografyası
Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Mehmet TOPRAK
Türü: Bibliyografya
Basım: 1. Basım
Basım Yılı: 1998
Sayfa Sayısı: XI, 148 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2179
Dizi Adı: Başvuru Kitapları Dizisi
Dizi No: 59
ISBN: 975-17-2094-X
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

Kültür-Gençlik Dergisi Makaleler Bibliyografyası adlı bibliyografik çalışma Mayıs 1990 tarihinden itibaren Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nca çıkarılan "Kültür Gençlik Dergisi"nde yer alan makale, şiir, röportaj, hikaye, biyografi ve haber türü yazıların bibliyografik listelerini içermektedir.

Kültür-Gençlik Dergisi Mayıs 1990 yılında çıkmaya başladığında ilk adı "Gençliğin Sesi Dergisi" idi. Ocak 1992'den (20. Sayıdan) itibaren Kültür-Gençlik Dergisi adı ile yayınlanmaya devam etmiştir. Ocak 1994 tarihine kadar bu isimle yayınlanan Dergi'nin bu tarihten (27. Sayıdan) sonra yayınına son verilmiştir. Kültür-Gençlik Dergisi'nde yayınlanan yazıların çoğu gençlerden gelen şiir, makale, v.b. türde yazılardan oluşmaktadır.

Mehmet TOPRAK'ın hazırladığı "Kültür-Gençlik Dergisi Makaleler Bibliyografyası" başvuru kaynağı olarak Dergi'de yer alan yazı ve şiirlere ulaşmakta anahtar kitapçık görevi görmektedir.

Mehmet TOPRAK'ın bu çalışmasının yanı sıra yine Kültür Bakanlığı yayınları ile ilgili olarak daha önce yayınlanmış "Kültür Dergisi (Milli Kültür-Ulusal Kültür) Makaleler Bibliyografyası (1977-1994) adlı bir çalışması daha yayınlanmıştır. Bu çalışmada da Kültür Bakanlığı'nca 1977-1994 yılları arasında yayınlanan Kültür Dergisi'ndeki makaleler, v.b. yazılara ilişkin bibliyografik kimlikler verilmektedir.

Mehmet TOPRAK'ın diğer bir yayınlanmış çalışması da "Yayın Kataloğu (1968-1998)" adlı başvuru kitabıdır. Bu çalışma ile Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nca 1968-1998* yılları arasında basılmış kitaplara ilişkin bibliyografik kimlikler verilmiştir. (*1998 yılı Haziran ayı itibariyle basılmış ya da baskıya verilmiş kitapları içermektedir.)

Mehmet TOPRAK'ın hazırladığı bu üç kitap ("Yayın Katalogu 1968-1988", "Kültür Dergisi Makaleler Bibliyografisi (1977-1994)" ve "Kültür Gençlik Dergisi Makaleler Bibliyografyası (1990-1994)" adlı bibliyografik başvuru kaynakları ile Kültür Bakanlığı'nca yayınlanmış kitap ve makalelerin büyük bir çoğunluğu araştırmacıların bilgisine sunulmuştur.