KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fuat Köprülü'nün Türk Saz Şairleri Üzerindeki Çalışmaları

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Fuat Köprülü'nün Türk Saz Şairleri Üzerindeki Çalışmaları
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Fuat Özdemir
Türü: Edebiyat
Basım: 1
Basım Yılı: 1999
Konu No: 398_209561
Sayfa Sayısı: XXIII, 265 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2288
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 244
ISBN: 975_17_2253_5
Baskı Sayısı: 3000

İçeriği

"Köprülü'nün edebiyat anlayışı ve buna paralel olark "Türk Halk Edebiyatı" ile ilgili görüşlerinin ve bu görüşlerin değerlendirilmesini kapsayanbu kitap hazırlanırken; Köprülü edebiyatı tarihi araştırmalarında , batılı bilimcilerden esinlenerek ve kendisinin geliştirdiği yeni araştırma ve inceleme yöntemlerini ne ölçüde kendi çalışmalarında uyguladığı ile; vardığı yargıların geçrliliğinin ne olduğu gibi iki amaç gözetilmiştir."