KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yeni Oluşumlar

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde yeni oluşumlar
Yazarı, Haz.,Çev.,v.b: Ayhan DOĞAN
Türü: Edebiyat
Basım: 1. baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 811.41
Sayfa Sayısı: XVIII, 306 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2236
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 236
ISBN: 975-17-2137-7
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"Cumhuriyetin ilanı ile toplumumuzda; siyasal, sosyal, sanatsal ve kültürel alanda özellikle Batı'nın da etkisi ile çeşitli yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Özellikle bu çalışmada ele alınan beş şair (Ahmet Hamdi TANPINAR, Ahmet Kutsi TECER, Necip Fazıl KISAKÜREK, Ahmet Muhip DRANAS ve Cahit Sıtkı TARANCI) böyle bir uygarlık gelişiminde, dil ve şiir sanatında oldukça önemli görevler yapmışlardır. Doğu ve Batı kültürünün bir sentezi niteliğinde olan bu sanatçıların birlikte ele alınmalarının ayrı bir özelliği de; bu kişiler kanalı ile Türk şiiri, her şeyden önce yeni bir yapı nitelik ve tema bütünlüğü kazanmıştır. Bu kitap yeniyi ve şiirimizdeki oluşumları vermeye çalışmaktadır."