KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Dönemi Düşünce Yazıları Seçkisi

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Cumhuriyet Dönemi Düşünce Yazıları Seçkisi
Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Konur ERTOP
Türü: Düşünce yazılarından derlemeler
Basım: 1. Basım
Basım Yılı: 1998
Sayfa Sayısı: XV, 311 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2175
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 232
ISBN: 975-17-2099-0
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"Cumhuriyet'in 75. Yıldönümü kutlamalarına Kültür Bakanlığı'nın katkısı olarak yayınlanan eserlerden biri. Bu derlemede çağdaş Türkiye'nin yaşamı konu edinilmekte, insan ve toplum sorunlarına çözümler önerilmektedir. Seçilen yazılar Atatürkçülüğün aydınlanmacı yorumu içinde çağdaş uygarlığın akılcı, laik, halkçı, köklerine ulaşmaya çalışmaktadır.

Cumhuriyet dönemine kimliğini kazandıran bu yazılar Rönesans, hümanizma, din, gelenek, laiklik, devrim, milliyetçilik, halkçılık, toplumculuk, Atatürkçülük, kültür, sanat, tarih, eski Anadolu uygarlıkları, yurt sevgisi, köy gerçekleri, batılılaşma, kadın hakları, eğitim, dil devrimi, aydın, gençlik, düşünce gibi sorunları türlü boyutlarıyla ele alırken Türkiye'nin aydınlarına öneriler getirmektedir. Düşünce yazılarının gelişimi, düşüncenin ve düzyazının gelişimiyle koşuttur. Türkiyede iki alan da Cumhuriyet döneminde gelişme göstermiştir. Seçkideki yazılar bu gelişimin bir aynasıdır."