KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Barock'tan Günümüze Alman Yazınında Şiir: Seçme Çeviriler

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Barock'tan Günümüze Alman Yazınında Şiir: Seçme Çeviriler
Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Mustafa ÇOLAK
Türü: Şiirler
Basım: 1. Basım
Basım Yılı: 1998
Sayfa Sayısı: XII, 156 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2150
Dizi Adı: Dünya Edebiyatı Dizisi
Dizi No: 19
ISBN: 975-17-2098-2
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği :

"Alman yazınında 18. Yüzyıldan günümüze kadar uzanan bir dönemi kapsayan bu çalışmada farklı dönemlerin karakteristik özelliklerini yansıtan şiirler özenle seçilerek Türkçe'ye çevrilmiştir. Okuyucuya karşılaştırma olanağı sunabilmek için, çeviri şiirler özgün metinleriyle birlikte sunulmuştur. Yani Eserde Almanca metinler de vardır.

Barock döneminden günümüze kadar uzanan zaman dilimi içinde Alman Yazınında ortaya çıkan tüm sosyal, kültürel ve politik değişimler, seçilen elli şiirin akıcı bir şekilde sıralanmasıyla sergilenmeye çalışılmıştır."