KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankaram

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Ankaram
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Şeref ERDOĞDU
Türü: Tarih - Coğrafya
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 956.511
Sayfa Sayısı: XII, 450 sayfa
Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2250
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 237
ISBN: 975-17-2180-6
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"Ankaram kitabı uzun ve yorucu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış; Ankara'nın özelliklerinin ve günlük yaşamın bütün yönlerini yansıtan bir halkbilim çalışmasıdır. Kitapta; yazıldığı günlere göre Ankara'ya ait birçok tarihi, jeolojik ve coğrafi bilgiler verilmektedir. Ankara'nın o tarihteki idari yapısı ve coğrafyası sayılarla yansıltılmaktadır. Kitap, Cumhuriyetin sembolü olan başkentimizi tarih, kültür ve halkbilim açısından inceleyen araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağıdır."