KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Destanları

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Anadolu Destanları
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Derleyen: Ahmet Şükrü ESEN; Hazırlayan: Pertev Naili BORATAV
Türü: Edebiyat
Basım: 2. Baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 398.5
Sayfa Sayısı: XVI, 328 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 1305
Dizi Adı: Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi
Dizi No: 234-65
ISBN: 975-17-0852-4
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

"Kitapta; Destan, manzum hikaye, sergüzeşt, kıssa, geleneksel halk hikayesi, gerçek ve olağanüstülüklerin krışık olduğu uzun şiir gibi yetmiş iki destan yer almaktadır. Bu destanlar biçimleri, temaları ve diğer bakımlardan incelenmektedir."