KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet Midhat'ın Kelile ve Dimne Tercümesi (Hülasa-i Hümayunname)

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Ahmet Midhat'ın Kelile ve Dimne Tercümesi: (Hülasa-i Hümayunname)
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Hazırlayan: M. Ata ÇATIKKAŞ
Türü: Edebiyat
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 813.3
Sayfa Sayısı: XII, 323 sayfa
Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2334
Dizi Adı: Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi
Dizi No: 251-75
ISBN: 975-17-2251-9
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

"Ahmed Midhat'ın Hülasa-i Hümayunname isimli eseri, Padişah II. Abdulhamid'in kendi saray kütüphanesinden çıkarıp çevrilmesini istediği Arapça, Kelile ve Dimne tercümesidir. Eserin ortaya çıkışı M.S. 3. Yüzyıla rastlar ve aslı Sanskritçedir. Konusu, çeşitli hayvanların ağzından anlatılmış ibretli hikayelerden meydana gelmiştir. Gayesi insanlara ve devlet büyüklerine hikmetli ve ahlaki öğütler vermektir."