KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülus ve Cenaze Törenleri

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Cülus ve Cenaze Törenleri
Yazarı,Haz.,Çev.,v.b.: Zeynep Tarım ERTUĞ
Türü: Tarih
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 1999
Konu No: 956.10152
Sayfa Sayısı: XI, 175 sayfa, rnk. res.
Boyutu: 31 cm
Yayın No: 2340
Dizi Adı: Osmanlı Eserleri Dizisi
Dizi No: 16
ISBN: 975-17-2151-2
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

"XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülus ve Cenaze Törenleri adıyla çıkan bu kitapta; Osmanlı padişahlarının ölüm neticesiyle tahttan inmesini ve onun yerine geçecek olan şehzadenin tahta çıkma törenini sosyal, siyasal ve kültürel bir olayın tüm boyutları şeklinde görmek mümkündür."