KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Bakanlığı Yayın Kataloğu 1952-1999

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Kültür Bakanlığı Yayın Kataloğu: 1952-1999
Yazarı, Haz., Çev, v.b.: Mehmet TOPRAK
Türü: Katalog
Basım: 1. Baskı.
Basım Yılı: 2000
Konu no: 011.5
Sayfa Sayısı: X, 470 sayfa
Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2445
Dizi Adı: Başvuru Eserleri Dizisi
Dizi No: 66
ISBN: 975-17-2427-9
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

Bu kitap; Kültür Bakanlığı'nın merkez birimleri (Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (HAGEM), Milli Kütüphane, A.P.K. Kurulu Başkanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve DÖSİMM)'ince, 1952-1999 yılları arasında yayımlanmış kitapların toplu kataloğudur. Kitap adına göre bibliyografik künyelerin yer aldığı ana bölümden başka, yukarda isimleri verilen merkez birimlerin adı altında, yayınladıkları kitapların da listeleri verilmiştir. Ayrıca yazar adına göre bir indeks oluşturularak kitap adına göndermeler yapılmıştır. Bu katalog sayesinde Kültür Bakanlığı bugüne kadar hangi yazarların hangi kitaplarını, ne zaman ve kaç defa basmıştır? Gibi sorulara cevap bulmak mümkün olabileceği gibi basılan kitaplara ait geriye dönük bilgi denetimi de sağlanmış olacaktır. (Not: Bu toplu katalog; M. Toprak'ın 1998 yılında yayımlanan "Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayın Kataloğu 1968-1998" adlı kitabını da kapsamaktadır. Fakat ilk katalog yalnızca YDB'nın kitaplarını içerirken bu son toplu katalog yukarda isimleri verilen tüm merkez birimlerin kitaplarını kapsamaktadır.)