KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı İle KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Arasında ''Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Web Tabanlı Kütüphane Otomasyon Sistemi'nin Kurulmasında İşbirliği Protokolü'' İmzalanmıştır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren 1118 halk, çocuk ve edebiyat müze kütüphanelerinde kullanılmakta olan mevcut kütüphane otomasyon programı, gerek artan kütüphane ve kullanıcı sayısı gerekse değişen teknoloji ve kullanıcı talepleri karşısında yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik, kimi zaman kütüphane işlemlerinin yapılamaması, kimi zaman da kütüphane kataloglarının kullanıcılar tarafından taranamamasına neden olmuş, dolayısıyla, ülkemizin tamamında yaklaşık 700 bin kişinin aktif olarak kullandığı bilgi sistemini yeniden tasarlamak ve yeni teknolojilere uyarlamak gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Yapmış olduğumuz sistem analizi çalışması sonucunda, gerek platform gerek destek alınacak firma bağımlılığını ortadan kaldırması, gerekse en yeni teknolojik araçları da kullanmamıza olanak vermesi bakımından, başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılmakta ve geliştirilmekte olan KOHA isimli açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon yazılımının kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede; 16 Temmuz 2012 tarihinde Bakanlığımız ile KKTC Yakın Doğu Üniversitesi arasında ''Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Web Tabanlı Kütüphane Otomasyon Sistemi'nin Kurulmasında İşbirliği Protokolü'' imzalanmıştır.

İmzalanan bu protokolle; belirtilen konularda işbirliğine gidilerek gereksinme duyulan mühendislik hizmetlerinin Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak sağlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.