KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanelerde İnovasyon Kültürünün Geliştirilmesi Kapsamında Proje Önerisi Hazırlanması

Bakanlığımızca merkezi olarak gerçekleştirilen inovasyon süreçlerine, kütüphanelerimizin de dahil olabileceği; kütüphane yöneticileri, kütüphaneciler ve diğer personelin yaratıcılık ve problem çözme becerilerini sergileyebilecekleri, kapasitelerini geliştirebilecekleri ve ortaya koydukları fikirleri kendi kütüphanelerinde uygulama fırsatı bulabilecekleri bir inovasyon girişimi başlatılmıştır. Çalışmanın temel amacı, personelimizin hizmetlere ilişkin yenilikçi tutumlar geliştirmeleri ve bunların paylaşılmasıdır. Ayrıca, çalışma ile halk kütüphanelerinde inovasyon kültürünün geliştirilmesine, kurum kültürünün yaygınlaştırılmasına, fikir havuzu oluşturulmasına ve personelin özgüveninin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.


Çalışmanın özü, Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerde çalışan personelimizin, her tür kütüphane hizmetinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda var olan değerli düşüncelerini proje önerisi haline getirmeleridir. Kütüphane koleksiyonu, iç ve dış kütüphane mimarisi, kullanıcı ilişkilerinin geliştirilmesi, halkla ilişkiler, kütüphane bütçesi ve sponsorluk, kütüphanecilerin hizmet içi eğitimi, elektronik kaynaklar, dijitalleştirme, web uygulamaları gibi konular proje konusu olarak seçilebilir. Aşağıdaki linkte belirtilen formata göre hazırlanacak olan proje önerileri, 15 Haziran 2012 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir. Bakanlığımıza ulaşan proje önerileri 2012 yılı Temmuz ayı içerisinde ön değerlendirmeye alınacak ve uygun görülen öneriler ilgililere bildirilecektir. İlgililer, proje önerilerindeki eksiklikleri tamamlayıp kapsamlı bir proje dokümanı oluşturacaklar ve 2012 yılı sonunda Bakanlığımız üst düzey yöneticilerden oluşturulacak bir kurula sunum yapmak üzere davet edileceklerdir. Kurul tarafından uygun görülen projeler Bakanlığımızca 2013 yılı ve sonrasında hayata geçirilecektir. Uygun görülen projelerin sahipleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilecek, bunun yanı sıra Bakanlığımızca gerçekleştirilecek çeşitli çalışmalarda değerlendirmeye alınacaklardır.


Bu kapsamda halk kütüphanesi hizmetlerine ilişkin, kütüphanelerimizde çalışan personelin, teklif etmeyi düşündükleri proje önerilerini en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar Bakanlığımıza göndermeleri gerekmekte olup, personelin bu konuda teşvik edilmesi çalışmanın hedefine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.


Proje formatı için tıklayınız:

http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/160,proje-onerisi-formati.doc?1