KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKİTAP

Dîvânlar, mesnevîler, tezkîreler, kronikler, halk hikâyeleri ve masallar gibi Türk edebiyatının çeşitlilik ve derinliğini yansıtan klasik kaynakların elektronik ortamda yayınlandığı web sayfasıdır.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr