KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 Yılında Bakanlığımızın Katılacağı Uluslararası Kitap Fuarları

Ülkemizin kültürel tanıtımına katkıda bulunmak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, ülkemiz yayıncılık sektörünü dışa açmak, uluslararası sektörel ilişkilerimizi geliştirmek ve TEDA Projesi’ni tanıtmak amaçlarıyla Bakanlığımız 2011 yılında Abu Dhabi, Paris, Bologna, Londra, Tahran, Moskova ve Frankfurt kitap fuarlarına katılım sağlayacaktır.

2011 yılı kitap fuarlarına katılıma ilişkin esaslar şunlardır:

1) Uluslararası kitap fuarlarına katılıma ilişkin organizasyon çalışmaları; Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi’nin ilke kararları doğrultusunda ve Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ateşeliklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir.

2) Bu çalışmalar yürütülürken çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcisi meslek birliklerinden de destek alınmaktadır. 2011 yılında gerçekleştirilecek fuarlara Türk Dil Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından kurumsal destek sağlanacaktır.

3) Fuarlara katılım Bakanlığımızca kiralanan standlarda gerçekleştirilmekte ve adı geçen fuarlara Bakanlığımız koordinasyonunda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına da standlarda yer tahsis edilmektedir.

4) Ayrıca, kültür ve edebiyatımızın dışa açılımında giderek daha önemli roller üstlenen telif ajanslarımızın, gerçekleştirecekleri profesyonel görüşmeler ve imzalayacakları telif ve çeviri anlaşmaları yoluyla Türk edebiyatı ve yayıncılığını uluslararası arenaya açmak noktasında sağlayacakları katkıları daha ileri noktalara taşımak amacıyla, fuar katılımları çerçevesinde bu ajanslara destek sağlanmaktadır.

5) Fuar katılımları; yazarlar, çevirmenler, illüstratörler, sanatçılar ve yayıncılık sektörü temsilcilerinin iştirak ettiği çeşitli edebi, sanatsal ve profesyonel etkinlikler vasıtasıyla içerik olarak zenginleştirilmekte; sadece fuar alanıyla da sınırlı kalınmayarak farklı kültür ve sanat mekânlarında, kültür ve edebiyatımıza ilişkin tanıtım amaçlı paneller, konferanslar, söyleşiler, okuma günleri, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sergiler düzenlenmektedir.

6) Alanında dünyanın en büyüğü olması hasebiyle Frankfurt Kitap Fuarı’na adı geçen tüm etkinlikleri de içinde barındıran çok daha geniş ve özel bir edebi ve profesyonel etkinlik programı ile katılım sağlanmaktadır.

Abu Dhabi Kitap Fuarı 15-20 MART 2011

Paris Kitap Fuarı 18-21 MART 2011

Bologna Çocuk Kitapları Fuarı 28-31 MART 2011

Londra Kitap Fuarı 11-13 NİSAN 2011

Tahran Kitap Fuarı 4-14 MAYIS 2011

Moskova Kitap Fuarı 7-12 EYLÜL 2011

Frankfurt Kitap Fuarı 12-16 EKİM 2011