KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kitâbü’s Saydana Fî’t Tıb (2 cilt)

Kitâbü’s Saydana Fî’t Tıb

KİTÂBÜ’S-SAYDANA FÎ’T-TIB

İslam Dünyasında astronomi, matematik ve coğrafya alanlarında değerli eserler veren El-Beyrunî’nin tıpkıbasım ve Türkçesi birlikte sunulan ve dünyadaki ilk eczacılık kitabı olarak bilinen Kitâbü’s-Saydana Fi’t-Tıb adlı bu çalışması, sadece eczacılık konusunda değil aynı zamanda dil açısından da değerli bir eser olma özelliği taşımaktadır. Eser, özellikle bitkisel ilaçlar üzerinde yoğunlaşmakla beraber madenî ve hayvansal kökenli ilaçlar hakkında da önemli bilgiler içermektedir.