KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISMN Yayıncılarına Duyuru-2007

Bilindiği üzere yaygın olarak kullanılmakta olan Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) ve Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) verme hizmetleri, ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bu tür uluslararası düzeyde kullanılan standart numaralardan biri de basılı müzik eserleri için kullanılan Uluslararası Standart Müzik Numarası (ISMN) dır.

1993 yılında ISO tarafından Uluslararası Standart (ISO 10957) olarak kabul edilen ISMN, 1997 yılında Türk Standardlar Enstitüsü tarafından Türk Standardı (TS.ISO10957) olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde ISMN uygulaması, 2000 yılında Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı tarafından Uluslararası ISMN Ajansı’ndan alınan izinle başlamıştır.

ISMN’in Bakanlığımız bünyesine alınmasının, diğer standart numaralarla birlikte bir merkezden yürütülmesini sağlayacağı düşüncesiyle, söz konusu Vakıfla 2006 yılında bir protokol imzalanıp Uluslararası ISMN Ajansı’ndan onay alınarak, ISMN ile ilgili işlemler Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Daha önce ISMN sistemine kayıtlı yayımcılarımızın bilgilerinin güncellenebilmesi ve yayınladıkları materyallerle ilgili bilgilerin Ajansımızca doğru tutulabilmesi için yayımlanmış materyallerin örnekleri ve yayımlanmış materyaller ile ilgili bilgilerini Ajansımıza göndermeleri gerekmektedir.

 

ISBN Ajansı