KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6. Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018: Kongre Kitabı

Ülkemizde yayıncılıkla ilgili konuların ele alındığı, sorunların tartışıldığı, bilginin paylaşıldığı beş yayın kongresi yapılmıştır. Bu kongrelerde yayıncılık etrafında oluşan bütün işlerin mevcut hâlleri görüşülmüş ve geleceğe ilişkin yol haritası belirlenmiştir. Birinci yayın kongresi 1939’da, ikinci kongre 1975’te, üçüncü kongre 1991’de, dördüncü kongre 1998’de toplanmıştır. Son yayın kongresi ise 2009 yılında yapılmıştır. 6. Ulusal Yayın Kongresi’nin toplanması,  III. Millî Kültür Şûrası (03-05 Mart 2017 ) kararları arasında yer almış ve 2018 yılında toplanması şûra kararı olarak kayda geçmiştir. Yayıncılık dünyasının olabildiğince geniş bir yelpazede temsil edilebilmesi için yayıncılık camiasından birer başkanın başkanlığında 228 kültür insanı 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar'da oluşturulan 12 komisyonda yoğun müzakereler neticesinde nihai komisyon raporlarını hazırladılar.

Yayıncılığı millî bir mesele olarak ele alan kongre komisyon raporlarının bir araya getirildiği 6. Ulusal Yayın Kongresi: Kongre Kitabı millî ve kültürel müktesebatımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında yol gösterici bir rehber niteliği taşımaktadır.


2018_Yayin_Kongresi.jpg         UYK6.png