KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

III. Millî Kültür Şûrası 03-05 Mart 2017: Şûra Kitabı

İlki 1982 yılında, ikincisi ise 1989 yılında düzenlenen millî kültür şuralarının ardından geçen uzun süreden sonra yürütülen politikaların, gerçekleştirilen projelerin, hedeflenen atılımların, karşılaşılan sorunların gözden geçirilmesi ve mümkün olan en geniş katılımla müzakere edilmesi amacıyla 3. Millî Kültür Şûrası 03-05 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılmıştır. Şûranın takvimi ve muhtevasına dair yürütülen müzakerelerin ışığında, millî kültürümüzün bütün alanlarını kuşatacak bir program hazırlandı. Kültür ve sanatımız olabildiğince geniş bir yelpazede temsil edilebilsin düşüncesiyle, kültür sanat camiamızdan birer başkanın başkanlığında onar kişiden müteşekkil komisyonlarda 170 kültür insanı 17 alanda çok boyutlu müzakereler yürüttüler ve nihai komisyon raporlarını hazırladılar.

III. Millî Kültür Şûrası: Şura Kitabı Bakanlığımızın ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarında yol gösterici bir rehber niteliği taşımaktadır. 


2017_Kultur_Surasi.jpg       sura3.png